021-22545480
021-22545480

مجتمع تجاری مشاهیر خوردین


مجتمع تجاری مشاهیر خوردین


این مجتمع در یکی از بهترین نقاط شهر تهران از لحاظ جمعیت و قدرت خرید یعنی شهرک غرب تهران قرار گرفته است.
استراتژی راه اندازی و مدیریت این مجتمع، میزبانی از برند های شاخص و پریمیوم ایرانی برای عرضه محصولات برتر و ارائه خدمات با کیفیتی در سطح استاندارد های بین المللی می باشد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این پروژه که شامل سوپرمارکت، رستوران، فودکورت و سایر خدمات رفاهی و تجاری در قالب یک معماری خاص می باشد، تا پایان سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

موقعیت جغرافیایی منطقه و نقشه