021-22545480
021-22545480
همکاری با ثنانور

همکاری با ثنانور

شرکت ثنا نور پس از تجربه طولانی و موفق تمامی اعضای این شرکت در عرصه های مختلف تجارت و برند سازی در ایران و همزمان با رونق ساخت و راه اندازی مراکز تجاری در مقیاس ها و استانداردهای جدید و به دنبال نیاز مبرم به فعالیت متمرکز و حرفه ای در این زمینه، تاسیس شد در کمتر از ده سال گذشته ساخت و ساز مراکز تجاری در سایزهای بزرگ و همینطور حضور پررنگتر برخی برندهای بزرگ جهانی و مسافرتهای زیاد ایرانیان به کشورهای دیگر و تغییر سطح سلیقه و خرید آنها بسیاری از معادلات خرید و فروش و راه اندازی واحدهای تجاری را تغییر داد