021-22545480
021-22545480
مراسم اعطای پروانه بین‌المللی استاندارد محصول
مراسم اعطای پروانه بین‌المللی استاندارد محصول

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ در مراسمی با حضور جمعی از سفرای عالی‌مقام، شهرداران محترم مناطق ۲۲ و ۱۲ تهران، تنی چند از مدیران محترم کشوری، مدیران و سرمایه گذاران مراکز تجاری تفریحی تهران و مدیران برندهای برتر در حوزه های مختلف کسب و کار ضمن تقدیر ویژه از معماران پروژه بام‌لند، گواهی بین‌المللی استاندارد محصول (کیفیت، سلامت،حلیت و اصالت) از سوی سازمان بین‌المللی سی‌تی‌وان به مجموعه تجاری تفریحی بام‌لند و شرکت ثنانور اعطا شد.