021-22545480
021-22545480

پروژه بام لند تهران برنده جایزه برند برتر سال 2017


چهارشنبه 1 اسفند 1397

پروژه بام لند تهران برنده جایزه برند برتر سال 2017

این پروژه به همت شرکت ثنا نور و به یاری شهرداری محترم تهران در سال 1396 آغاز به کار کرد

با توجه به تب داغ تجاری در چند سال اخیر مجموعه های تجاری متعددی هر روز در حال راه اندازی یا افتتاح هستند ولی آنچه اهمیت فراوانی دارد شخصیت کل حاکم بر مجموعه خواهد بود .سازه و بنا تنها قسمتی از شخصیت مجموعه را تشکیل می دهد و هر چند نقش مهمی را الفا می نماید اما نقطه مشترک اکثر واحدهای تجاری است