021-22545480
021-22545480

مراسم اعطای پروانه بین‌المللی استاندارد محصول


یکشنبه 5 اسفند 1397

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ در مراسمی با حضور جمعی از سفرای عالی‌مقام، شهرداران محترم مناطق ۲۲ و ۱۲ تهران، تنی چند از مدیران محترم کشوری، مدیران و سرمایه گذاران مراکز تجاری تفریحی تهران و مدیران برندهای برتر در حوزه های مختلف کسب و کار ضمن تقدیر ویژه از معماران پروژه بام‌لند، گواهی بین‌المللی استاندارد محصول (کیفیت، سلامت،حلیت و اصالت) از سوی سازمان بین‌المللی سی‌تی‌وان به مجموعه تجاری تفریحی بام‌لند و شرکت ثنانور اعطا شد.

مراسم اعطای پروانه بین‌المللی استاندارد محصول
تاریخ: 1397/7/30 لغایت 1397/7/30

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ در مراسمی با حضور جمعی از سفرای عالی‌مقام، شهرداران محترم مناطق ۲۲ و ۱۲ تهران، تنی چند از مدیران محترم کشوری، مدیران و سرمایه گذاران مراکز تجاری تفریحی تهران و مدیران برندهای برتر در حوزه های مختلف کسب و کار ضمن تقدیر ویژه از معماران پروژه بام‌لند، گواهی بین‌المللی استاندارد محصول (کیفیت، سلامت،حلیت و اصالت) از سوی سازمان بین‌المللی سی‌تی‌وان به مجموعه تجاری تفریحی بام‌لند و شرکت ثنانور اعطا شد.

این موفقیت جز با اعتماد گروه مهندسی بام و همراهی تمامی همکاران پرتلاشمان در بام‌لند به دست نمی آمد. موفقیتی که ما را برای جلب رضایت مخاطبان گرانقدرمان امیدوارتر و مصمم‌تر خواهد کرد.