021-22545480
021-22545480

درباره ما


با توجه به تب داغ تجاری در چند سال اخیر مجموعه های تجاری متعددی هر روز در حال راه اندازی یا افتتاح هستند ولی آنچه اهمیت فراوانی دارد شخصیت کل حاکم بر مجموعه خواهد بود .سازه و بنا تنها قسمتی از شخصیت مجموعه را تشکیل می دهد و هر چند نقش مهمی را الفا می نماید اما نقطه مشترک اکثر واحدهای تجاری است.

محل و کیفیت و کلیات ساختمان خوب، هر چند می تواند شرایط مناسبی را در مقایسه با سایر رقبای ضعیف ترایجاد کند اما تمایز واقعی موضوعاتی مانند ساختمان، محل قرار گرفتن فروشگاهها، نوع ورودی ها، سایز، زاویه نسبت به هم، چیدمان و پیش بینی چگونگی خدمت رسانی به فروشگاهها، مراجعین و مشتریان، محل قرار گرفتن تجهیزات سرویس، دهها و صدها آیتم دیگر در بحث ساختمان و از همه مهمتر موضوعات مدیریت، اداره و پشتیبانی مجتمع خواهد بود که تمایز اصلی وتعیین کننده حدفاصل موفقیت و عدم موفقیت پروژه های تجاری حال حاضر در شهر تهران است .بسیار واحد های تجاری در مکان های مناسب و ساختمانی ایده آل در شهر افتتاح شده و حتی در آنها برندهای خوب، در کنار هم فعالیت می نمایند ولی در مجموع نشانه های موفقیت و رونق در آنها دیده نمی شود و برخی دیگر برای تجربه کردن موضوعات فوق ماهها و حتی سالها از برنامه خود عقب افتاده اند. موضوعات مهم اقتصادی از قبیل سود بانکی ، تقاضای خرید بانکهاوموسسات اعتباری ،عدم پرداخت دیون بدهکاران بانکی ، ورود سرمایه گذاران خارجی ، قیمت تمام شده ، عرضه و تقاضای املاک مسکونی ، تحریم ها ، قیمت ارزو همینطور نرخ بازگشت سرمایه در تجارت برندهای خرده فروش در بازار و بسیاری از عوامل مهم دیگر در بازار املاک مخصوصا فروش املاک تجاری در مجتمع های تجاری تاثیر گذار است هرچند عدم توجه و تعهد به این موضوعات امروز نه تنها فروش این واحد ها را برای سرمایه گذاران تقریبا غیر ممکن کرده بلکه عدم توجه و دانش در راه اندازی ومدیریت این مجموعه ها باعث نیمه تعطیل ماندن برخی از آنها بعد از تکمیل عملیات ساختمانی آنها شده است . این شرکت در سایه تجربه طولانی و موفق مدیران در این زمینه و تحصیلات آکادمیک مربوطه در زمینه های برند . اقتصاد و برنامه ریزی ومدیریت تسهیلات مراکز تجاری باعث بوجود آمدن تغییرات عمده در این بازار شده است .

 

درباره ما درباره ما