پروژه بام لند

با توجه به تب داغ تجاری در چند سال اخیر مجموعه های تجاری متعددی هر روز در حال راه اندازی یا افتتاح هستند ولی آنچه اهمیت فراوانی دارد شخصیت کل حاکم بر مجموعه خواهد بود .سازه و بنا تنها قسمتی از شخصیت مجموعه را تشکیل می دهد و هر چند نقش مهمی را القا می نماید اما نقطه مشترک اکثر واحدهای تجاری است.

محل و کیفیت و کلیات ساختمان خوب، هر چند می تواند شرایط مناسبی را در مقایسه با سایر رقبای ضعیف ترایجاد کند اما تمایز واقعی موضوعاتی مانند ساختمان، محل قرار گرفتن فروشگاهها، نوع ورودی ها، سایز، زاویه نسبت به هم، چیدمان و پیش بینی چگونگی خدمت رسانی به فروشگاهها، مراجعین و مشتریان، محل قرار گرفتن تجهیزات سرویس، دهها و صدها آیتم دیگر در بحث ساختمان و از همه مهمتر موضوعات مدیریت، اداره و پشتیبانی مجتمع خواهد بود که تمایز اصلی وتعیین کننده حدفاصل موفقیت و عدم موفقیت پروژه های تجاری حال حاضر در شهر تهران است ...

صفحه اصلی

.: اخبار :.


ساخت پروژه بام لند

ساخت پروژه بام لند

کارشناسان اقتصاد بین‌المللی ایران را به درستی بکرترین بازار بزرگ جهان نامیده‌اند؛ کشوری پهناور و در حال توسعه که پایتخت پرجمعیت آن به تنهایی حجم قابل توجهی از عرضه و تقاضای محصولات و خدمات را به خود اختصاص داده است.

پروژه بام لند

پروژه بام لند

کارشناسان اقتصاد بین‌المللی ایران را به درستی بکرترین بازار بزرگ جهان نامیده‌اند؛ کشوری پهناور و در حال توسعه که پایتخت پرجمعیت آن به تنهایی حجم قابل توجهی از عرضه و تقاضای محصولات و خدمات را به خود اختصاص داده است.

مشاهده مطلب